Kancelaria Piotrowski
Witamy na stronie kancelarii
Jesteśmy z Państwem od 1991 roku. Minęło 28 lat naszego mecenatu! To lata doświadczeń i owocnej współpracy z Państwem m.in. w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rachunkowości.
Państwa bezpieczeństwo i satysfakcja były, są i będą dla nas najważniejsze.


Na wspólnej drodze doświadczyliśmy wielu przełomowych zmian mających istotny wpływ na gospodarkę oraz podatki.  Można do nich zaliczyć zaistnienie podatku VAT (1993), denominację złotego (1995), wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej (2004),ewolucje podatków dochodowych i VAT  (setki nowelizacji).

Wspieramy działania przedsiębiorców i otaczamy ich opieką. Tak było w tych przełomowych momentach i tak jest w codziennej pracy.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Przemysław Piotrowski
Więcej
Strona główna  >   Oferta
Dodatkowe informacje
Strona główna
zaloguj się
Oferta
POLECAMY SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:
 • Prowadzenia ksiąg i ewidencji
 • Kadr, płac i ZUS
 • Pomocy prawnej i zastępstwa procesowego
 • Reprezentacji w postępowaniach
 • Szkoleń i kursów w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego
Oferta szczegółowa w zakresie usług prawnych i doradztwa podatkowego:
 • Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie prawa materialnego i procesowego
 • Zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • Optymalizacja zobowiązań podatkowych
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Kontroli Skarbowej
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Celnym
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Skarbową
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Celną
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Reprezentacja i zastępstwo w sporach gospodarczych i cywilnych oraz zastępstwo procesowe w tych sprawach przed sądem powszechnym
 • Audyt podatkowy
Oferta szczegółowa w zakresie prowadzenia ksiąg i ewidencji:
 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku zryczałtowanego
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • Prowadzenie ewidencji VAT i innych
 • Audyt ksiąg i ewidencji
 • Prowadzenie spraw kadrowych, pracowniczych i płacowych
 • Audyt ZUS
Usługi pozostałe:
 • Szkolenia i kursy (w formie wykładów i ćwiczeń) w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorców i pracowników wszelkich szczebli i działów
 • Reprezentowanie podmiotów w negocjacjach
 • Doradztwo ekonomiczne i finansowe
 • Doradztwo gospodarcze
 • Analizy ekonomiczne i finansowe
Kancelaria współpracuje z adwokatem, radcą prawnym i biegłym rewidentem, którzy w razie potrzeby wspierają działania naszych Klientów.
»Na górę »Strona główna »Drukuj »Polityka prywatności
PIOTROWSKI
Kancelaria Doradcy Podatkowego
Marszałka Focha 4
85-070 Bydgoszcz
tel.: 52 583 33 33; 796 103 103
Solankowa 19
88-100 Inowrocław
tel.: 52 321 43 21; 796 105 105


Wpis