Oferta
POLECAMY SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:
 • Prowadzenia ksiąg i ewidencji
 • Kadr, płac i ZUS
 • Pomocy prawnej i zastępstwa procesowego
 • Reprezentacji w postępowaniach
 • Szkoleń i kursów w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego
Oferta szczegółowa w zakresie usług prawnych i doradztwa podatkowego:
 • Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie prawa materialnego i procesowego
 • Zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • Optymalizacja zobowiązań podatkowych
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Kontroli Skarbowej
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Celnym
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Skarbową
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Celną
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Reprezentacja i zastępstwo w sporach gospodarczych i cywilnych oraz zastępstwo procesowe w tych sprawach przed sądem powszechnym
 • Audyt podatkowy
Oferta szczegółowa w zakresie prowadzenia ksiąg i ewidencji:
 • Prowadzenie ewidencji do celów podatku zryczałtowanego
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • Prowadzenie ewidencji VAT i innych
 • Audyt ksiąg i ewidencji
 • Prowadzenie spraw kadrowych, pracowniczych i płacowych
 • Audyt ZUS
Usługi pozostałe:
 • Szkolenia i kursy (w formie wykładów i ćwiczeń) w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorców i pracowników wszelkich szczebli i działów
 • Reprezentowanie podmiotów w negocjacjach
 • Doradztwo ekonomiczne i finansowe
 • Doradztwo gospodarcze
 • Analizy ekonomiczne i finansowe
Kancelaria współpracuje z adwokatem, radcą prawnym i biegłym rewidentem, którzy w razie potrzeby wspierają działania naszych Klientów.