Kancelaria Piotrowski
Witamy na stronie kancelarii
Jesteśmy z Państwem od 1991 roku. To już blisko 30 lat naszego mecenatu! To lata doświadczeń i owocnej współpracy z Państwem m.in. w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rachunkowości. 
Państwa bezpieczeństwo i satysfakcja były, są i będą dla nas najważniejsze. 


Na wspólnej drodze doświadczyliśmy wielu przełomowych zmian mających istotny wpływ na gospodarkę oraz podatki.  Można do nich zaliczyć zaistnienie podatku VAT (1993), denominację złotego (1995), wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej (2004),ewolucje podatków dochodowych i VAT  (setki nowelizacji).

Wspieramy działania przedsiębiorców i otaczamy ich opieką. Tak było w tych przełomowych momentach i tak jest w codziennej pracy. 

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Przemysław Piotrowski
Więcej
Strona główna  >   Bez PIT dla młodych...
Dodatkowe informacje
Strona główna
zaloguj się
Bez PIT dla młodych...
Dzięki ustawie, która wprowadza program „Bez PIT dla Młodych”, ponad 2 mln pracujących osób, poniżej 26. roku życia, nie będzie płacić PIT, co pomoże im w starcie na rynku pracy. Nowa ulga wchodzi w życie już 1 sierpnia 2019 r.

Dzięki ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych młode osoby będą miały zapewniony lepszy start na rynku pracy. Przeciwnicy nowych rozwiązań twierdzą jednak, że ograniczą one zakładanie własnych firm przez ludzi na progu swej kariery zawodowej oraz są niesprawiedliwe dla starszych pracowników.

Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia (nie zaś prowadzącego własny biznes) do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

Zwolnienie wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35.636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funkcjonować przez 5 miesięcy tego roku (od sierpnia do grudnia).

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT od sierpnia do grudnia, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają dopiero po rozliczeniu rocznym PIT za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. zwolnienie będzie uwzględniane już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

„Ulga w PIT dla młodych” osób nie zwalnia pracownika z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Źródło: Elektroniczny Serwis Klientów Kancelarii nr 8/2019
»Na górę »Strona główna »Drukuj »Polityka prywatności
PIOTROWSKI
Kancelaria Doradcy Podatkowego
Marszałka Focha 4
85-070 Bydgoszcz
tel.: 52 583 33 33; 796 103 103
Solankowa 19
88-100 Inowrocław
tel.: 52 321 43 21; 796 105 105


Wpis